درباره ما

خبرگزاری رها به آدرس اینترنتی www.rahapress.af در بهار ۱۳۹۴ و در دفتر مرکزی کابل فعالیت خود را آغاز کرد. این خبرگزاری با وجود اینکه نوبنیاد است در نظر دارد گام های موثری در جهت خبررسانی تخصصی و منطبق با معیارهای پذیرفته شده و مورد قبول ژورنالیزم حرفه ای بردارد و در این راستا در زمره خبرگزاری های تخصصی و حرفه ای به شمار آید.