• انتشار: 27 دسامبر 2020
  • ساعت: 12:10
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 52508
پرینت
نقدی بر عملکرد شورای عالی مصالحه

داکتر عبدالله نباید عهد بشکند

جایگاه هزاره ها در تیم دکتر عبدالله اصلا مناسب حمایت های میلیونی آنان نیست. راه سیاست، راه پرفراز و نشیب و طولانی است. این را داکتر صاحب عبدالله باید بداند و توصیه من به ایشان این است که با دوستان خود وفادار بماند و عهدها را نشکند.

شورای عالی مصالحه بدون حمایت رهبران سیاسی هزاره و آرای میلیونی شهروندان مشارکت جوی هزاره، برای داکتر عبدالله تحقق نمی یافت.

این که سخنرانی استاد خلیلی در ابتدای نشست قطع شد، باید داکتر عبدالله اعتراض می کرد.

این که جایگاه استاد محقق در راس نبود، باز هم مسوولیت، متوجه جناب دکتر عبدالله است. هزاره ها به عنوان یک ضلع تاثیر گذار قدرت نباید تحقیر شود؛ آنهم توسط کسی که ماندنش در قدرت، مدیون هزاره هاست.

این نوع برخورد، ذهنیت سیاسی هزاره ها بویژه نسل جوان و آگاه ما را دچار دگردیسی ژرف خواهد کرد که بیش از همه، ضررش در شرایط حال و اینده، متوجه دکتر عبدالله خواهد شد. جایگاه هزاره ها در تیم دکتر عبدالله اصلا مناسب حمایت های میلیونی آنان نیست. راه سیاست، راه پرفراز و نشیب و طولانی است. این را داکتر صاحب عبدالله باید بداند و توصیه من به ایشان این است که با دوستان خود وفادار بماند و عهدها را نشکند. ما را تحقیر نکنید که اهل پذیرش تحقیر نیستیم. شکست را شاید بپذیریم اما به گفته پوپر، حقارت را هرگز نمی پذیریم.

داکتر عبدالطیف نظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.