• انتشار: 13 مارس 2018
  • ساعت: 12:07
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 27014
پرینت

داکترعبدالله: نقش مؤسسات غیر دولتی در بهبود وضعیت مؤثر است

رییس اجراییه کشور در آخرین روز کنفرانس ملی «مؤسسات غیر دولتی در کاهش فقر و انکشاف متوازن» گفت که روی موثریت کار، شفافیت و حسابدهی تمرکز بیشتر صورت گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله که روز گذشته در اختتامیهٔ این کنفرانس سخن می ‌زد، گفت که حسابدهیی مؤسسات غیر دولتی حکومت را در جلب کمک‌ ها و تطبیق‌ مؤثر برنامه‌ ها کمک می‌کند. این به معنی همکاری و درک متقابل برای بهبود وضعیت است.

رییس اجراییه کشور افزود که مؤسسات غیر دولتی با مردم و آسیب دید‌گان از نزدیک سرو‌ کار داشته و ضرورت و نیازمندی جامعه را خوب می‌دانند. این حکومت را در ارایه خدمات بهتر کمک می ‌نماید.

عبدالله عبدالله گفت که فعالیت مؤسسات غیر دولتی در چهار دههٔ پسین تأثیر مستقیم در زندگی مردم گذاشته است. آنان با قبول خطرات، زحمات و تکالیف در کنار مردم افغانستان کارهای نتیجه‌ بخشی را انجام دادند.

رییس اجراییه کشور تصریح کرد که کار مؤسسات غیر دولتی سبب نجات زندگی مردم شده و نتیجهٔ آن در جامعه محسوس است؛ اما برای مؤثریت کارها و تشخیص اولویت ‌ها باید هماهنگی لازم با نهادهای دولتی صورت گیرد.

وی گفت که حکومت در برنامه‌ های ملی میثاق شهروندی و توسعه‌ پایدار از نقش برجسته و برازندهٔ مؤسسات غیر دولتی حمایت می‌کند و فعالیت مؤثر‌ آن‌ها را در زمینه‌ های مختلف ضروری می‌داند.

رییس اجراییه کشور اطمینان داد که حکومت در قسمت مصؤنیت و تامین سهولت بیشتر به ویژه ویزا و مالیات برای مؤسسات غیر دولتی متعهد است تا آنها به ‌صورت بی ‌طرفانه خدمات ‌رسانی کنند.

داکتر عبدالله به وزارت اقتصاد هدایت داد که یک مکانیزم عملی را برای دوام و پیشرفت کار‌ها، رفع مشکلات و همکاری سازنده با مؤسسات غیر دولتی تدوین کند.

دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور گفت که در سال‌ های گذشته بیش از ۸۵۰ میلیون دالر از سوی مؤسسات غیر دولتی به ‌مصرف رسیده است و انتظار می‌رود که این مبلغ در آینده نیز به دسترس آنان قرار بگیرد.

وزیر اقتصاد کشور افزود که در کنار دستاوردها هنوزهم بیکاری و فقر در افغانستان یک چالش جدی است؛ در این ارتباط، نقش مؤسسات غیر دولتی برای بهبود وضعیت مهم می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.