• انتشار: 10 دسامبر 2019
  • ساعت: 16:05
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 39887
پرینت
روز جهانی حقوق بشر در کابل گرامی داشته شد

دانش: طرح جابجایی‌های قومی به شکل خطرناکی در افغانستان جریان دارد

قومی ساختن سیاست و طرح های برتری طلبانه و مبتنی بر حذف و یا ادغام و انتقال و جابجایی های اجباری جغرافیایی اقوام و حتی سرکوب با دید قومی و نژادی، در سطح بسیار وسیع و خطرناک در جوامع مختلف و از آن جمله در افغانستان وجود دارد.

از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ امروز(سه شنبه) در کمیسیون مستقل حقوق بشر گرامی‌داشت به عمل آمد.

در این مراسم، سرور دانش معاون ریاست جمهوری گفت: «صلح بدون حقوق بشر و بدون عدالت یک صلح پایدار نخواهد بود». به گفته وی در پروسه صلح باید فعالین حقوق بشر، زنان و نهادهای مدنی به شمول رسانه‌ها حضور فعال و معنا دار داشته باشند.

او راجع به ارزش و جایگاه حقوق بشر درافغانستان گفت: « کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بعد از ۱۷ سال فعالیت مستمر و گسترده، اکنون با دستاوردهای قابل توجه خود، در سطح بین المللی از اعتبار خاصی برخوردار شده است و چند روز پیش در «ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر» که ۱۲۳ نهاد حقوق بشری ملی در آن عضویت دارند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان یک نهاد معتبر حقوق بشری در رده الف این نهادها قرار گرفت».

وی در رابطه به تأمین ارزش های حقوق بشری در افغانستان تصریح کرد: «در افغانستان خوشبختانه در تأمین نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق سیاسی و مدنی پیشرفت های قابل توجه و غیر قابل انکاری داریم ولی هنوز هم فضا و بستر مناسب و لازم برای تطبیق همه ارزش های حقوق بشری فراهم نشده است و این مشکلی است که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد.»

آقای دانش تاکید کرد که عامل اصلی عدم موفقیت در تطبیق حقوق بشر جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی نیست بلکه اساس مشکل در این است که ما هنوز حقوق بشر را نپذیرفته ایم و آن را بومی نساخته ایم و آن را یک نوع تهاجم فرهنگی می دانیم.

او در مورد چالش های حقوق بشری نیز گفت: «تضادهای ناشی از اندیشه های دینی و مذهبی از یک سو تضادهای ناشی از برتری طلبی های قومی و نژادی از سوی دیگر، دو محور اصلی و یا دو چالش عمده در برابر تطبیق مفاهیم و ارزش های حقوق بشری است.»

وی برای دریافت راه حل به این چالش افزود که حقوق بشر را صرفا یک پدیده وارداتی ندانیم و برای بومی سازی ارزش های حقوق بشری با باورهای دینی و فرهنگ ملی خود تلاش کنیم. به گفته او، اندیشه های دینی و اجتماعی خود را بازنگری کنیم و علمای دین و حقوقدانان در این زمینه پیشگام شوند. وی همچنین تأکید کرد که در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری نهادهای دینی، رسانه ای و آموزشی از نقش فوق العاده مهم و سازنده دارند.

دانش در خصوص مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز افزود که ما نمی توانیم حقوق بشر و حقوق زنان را تنها از طریق آگاهی عامه و تبلیغات رسانه ای و کنفرانس ها و یا تنها از طریق قوه و قانون یعنی پولیس و سارنوالی تطبیق کنیم. وی افزود که ما علاوه بر آگاهی عامه و ترویج، برای توسعه و تأمین ارزش های حقوق بشری درافغانستان نیاز به کار بنیادی علمی،آکادمیک و فرهنگی داریم.

سرور دانش در این سخنرانی اشاره کرد که روابط بین مسلمان و غیر مسلمان، روابط بین مسلمانان، روابط بین دو جنس در خانواده و اجتماع و روابط بین اقوام و گروه های اجتماعی نیز ارتباط مستقیم با مبانی حقوقی، فکری و فلسفی حقوق بشر دارد و باید به دقت مورد توجه ما قرار بگیرد.

آقای دانش همچنین گفت که چگونگی رابطه میان گروه های اجتماعی، هنوز هم در افغانستان و در گوشه و کنار دنیای دیگر و حتی در اروپا و آمریکا از جهت برتری نژادی و نفرت پراکنی قومی و زبانی به عنوان خطرناکترین اندیشه ضد حقوق بشری مطرح است.

وی گفت: «در افغانستان نیز هر چند مدت یکبار از ذهن بیمار افراد آلوده به ویروس نژادگرایی و قوم پرستی این شعارها دامن زده می شود که بین اقوام باهم برادر افغانستان تفرقه ایجاد کند و حتی طرح حذف فیزیکی چهره ها و حذف هویت ها را مطرح می کند.»

به گفته وی هنوز هم قومی ساختن سیاست و طرح های برتری طلبانه و مبتنی بر حذف و یا ادغام و انتقال و جابجایی های اجباری جغرافیایی اقوام و حتی سرکوب با دید قومی و نژادی، در سطح بسیار وسیع و خطرناک در جوامع مختلف و از آن جمله در افغانستان وجود دارد.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد که تئوری برتری نژادی در تاریخ بشریت فاجعه هایی زیادی خلق کرده که این خود چالش جدی فراروی نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری نیز است.

دراین برنامه شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سخنرانی کرد. خانم اکبر ضمن اشاره به کارکرد و فعالیت های این کمیسیون در جهت و توسعه و تطبیق ارزش های حقوق بشری در افغانستان، به بخشی از چالش های موجود فراروی تطبیق ارزش های حقوقی بشری در کشور نیز سخن گفت.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین از عزم قاطع آن نهاد مبنی بر نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در کشور اطمینان داده و برهمکاری و همیاری نهادهای مختلف در امرتوسعه اولویت های حقوق بشری تأکید کرد.

همچنین تدامیچی یماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نیز سخنرانی کرده و ضمن اشاره به دستاورد های کمیسیون مستقل حقوق بشر و دولت افغانستان در راستای احترام و ارج گزاری به ارزش های حقوق بشری گفت که در پروسه صلح دستاورد های حقوق بشری، حقوق زنان و قربانیان جنگ باید حفظ گردد.

پی یرمایدون سفیر اتحادیه اروپا نیز در سخنان خود در رابطه به دستاورد ها و چالش های حقوق بشری درافغانستان از ادامه کمک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توسعه حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد. وی تأکید کرد که روند گفتگوهای صلح در افغانستان باید حقوق بشر محور گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.