- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

دانشجویانی که خلاف طرزالعمل از چهارده به لیسانس می روند، سند فراغت نمی گیرند

این در حالیست که شماری از دانشگاه‌ ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، دانشجویانی که چهارده پاس ‌هستند و از تحصیلات نیمه‌ عالی فارغ شده ‌اند، برای مقطع لیسانس جذب می‌ کنند.

در همین حال، دانشجویانی که با داشتن مدرک چهارده، به لیسانس در دانشگاه ‌های خصوصی جذب و فارغ شده ‌اند تا کنون نتوانسته اند سند فراغت شان را دریافت نمایند.

محمدامیر کامه‌ وال به خبرگزاری فرهنگ گفت: «دانشجویان چهارده پاس که قبل از طرزالعمل وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از دانشگاه‌های خصوصی به سویه لیسانس فارغ شده‌اند؛ سند فراغت ‌شان تایید می‌شود.»

در طزرالعمل وزارت تحصیلات عالی افغانستان، آمده است: «در صورتی دانشجویان می ‌توانند از چهارده به لیسانس ثبت‌نام کند که درصد نمرات آن‌ها بالاتر از ۶۵ فیصد بوده و خلاف رشته نباشد.

تا زمانی‌ که این طرزالعمل طرح نشده بود؛ برخی از دانشگاه‌ های خصوصی بدون ملاحظه ‌یی، دانشجویان را جذب کرده بود که این امر باعث شده به مدت پنج سال سند فارغان از سوی وزارت تحصیلات عالی، تائید نشود.

رئیس دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان، می ‌گوید: «حالا دانشجویان چهارده ‌پاسی که می‌ خواهند به لیسانس ثبت ‌نام کنند، اگر درصد نمرات‌ شان بالاتر از ۶۵ نباشند و خلاف رشته ثبت کنند؛ مطابق طزرالعمل جدید، سند فراغت به آن ‌ها صادر نخواهد شد.