- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

داعش و القاعده، دو چهره منفور دنیا از یکدیگر نیز متنفرند

به نظر می رسد که وجود ایمن الظواهری رهبر القاعده و ابوبکر البغدادی رهبر داعش مملو از نفرت است که حتی دو نفر با وجود اشتراکات زیاد در تروریسم از یکدیگر نیز متنفرند.

ایمن الظواهری قدرت را پس از اسامه بن لادن بدست گرفت و رهبر القاعده شد، و ابوبکر البغدادی خود را خلیفه داعش که به قتل و کشتار و وحشت شهرت دارد می نامد.

این در حالیست که دو گروه با وجود اشتراکات زیادی که با هم دارند، بشدت از یکدیگر متنفرند، بطوریکه گروه القاعده در یک نوار صوتی ابوبکر البغدادی را یک کافر و خاین عنوان کرده است و می گوید روابط بین دو گروه هرگز خوب نخواهد شد.

شاید این نفرت به روزهای آغازین تاسیس داعش در عراق برگردد، زمانی که این گروه یکی از شاخه های القاعده در عراق بود، اما ابوبکر البغدادی خود و دیگر شورشیان را از این گروه القاعده جدا کرد و به سوی خود کشاند.

همچنین به باور القاعده، داعش وظیفه خود را در قبال مسلمانان پاکستان و غزه به خوبی انجام نمی دهد.

لازم به ذکر است که رهبر القاعده می گوید رابطه خود را با ملا عمر رهبر طالبان نیز به خوبی حفظ کرده است. که این شاید نشان دهنده این موضوع باشد که این نوار صوتی مدت ها پیش ضبط شده باشد.