- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

دادگاه لاهور پاکستان آزمایش بکارت را ممنوع کرد

دادگاه لاهور پاکستان، آزمایش بکارت دختران را ممنوع کرده و آن را خلاف قانون اساسی این کشور خوانده است.

دادگاه لاهور، به روز دوشنبه (۱۵ جدی/ ۴جنوری) با صدور حکمی، آزمایش بکارت دختران را در این ایالت ممنوع کرد.

پیش از این، به تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، آزمایش بکارت در ایالت پنجاب این کشور ممنوع شده بود. وزارت عدلیه‌ی این کشور نیز، آزمایش بکارت را در ماه اکتبر منع اعلام کرده بود.

آزمایش بکارت در پاکستان، انتقادهای زیادی را در پی داشته است. مدافعان حقوق بشر این کشور، در ماه مارچ سال گذشته، کارزار جمع‌آوری امضا را برای لغو آزمایش بکارت به راه انداخته بودند.

سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق، از چند سال به این سو، خواهان متوقف آزمایش بکارت در این کشور شده و گفته اند که این عمل ضربه‌های بزرگ روحی و روانی به دختران وارد می‌کند.

آزمایش بکارت، در سطح بین‌المللی نقض حقوق بشر خوانده می‌شود و بر اساس ماده‌ی ۷ پیمان حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و ماده‌ی ۱۶ کنوانسیون ملل متحد که پاکستان هر دوی این پیمان را امضا کرده است، ممنوع شده و آن را شکنجه‌ی زنان دانسته است.

تجاوز جنسی در پاکستان آمار بلندی دارد و بر اساس آمار رسمی روزانه ۱۱ مورد تجاوز جنسی در این کشور ثبت می‌شود. تجاوز و جرایم جنسی در این کشور، همواره ننگ پنداشته می‌شود و به همین خاطر قربانیان این جرایم به محاکم قانونی مراجعه نمی‌کنند و اگر مراجعه کنند از آن‌ها آزمایش بکارت گرفته می‌شود.

رییس‌جمهور پاکستان، ماه گذشته، قانونی را تدوین کرد که بر اساس آن، با تجاوزگران جنسی مقابله می‌شود و هویت شان ثبت خواهد شد.