• انتشار: 14 دسامبر 2015
  • ساعت: 14:29
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 5135
پرینت
حزب اسلامی وفاق ملی:

حکومت باید نتایج تحقیق مبارزه با فساد را با مردم شریک کند

حزب اسلامی وفاق ملی می گوید که حکومت وحدت ملی اگر می خواهد با فساد مبارزه کند باید نتیجه تحقیقاتی که در مبارزه با فساد کرده است را با مردم شریک سازد.

بسم الله شیر، رئیس حزب وفاق ملی امروز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت که سران حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری در وزارت های داخله و دفاع کمیسیونی تشکیل داد ولی تاکنون این نهاد گزارشی را منتشر نکرده است.

آقای شیر اضافه کرد که اگر حکومت می خواهد با فساد مبارزه کند باید نتیجه تحقیق های خود را با مردم شریک کند تا مشخص شود چه کسانی در فساد اداری دست داشته اند.

وی با انتقاد از حکومت گفت: با تشکیل کابینه، وزیر معارف کنونی تعدادی مکتب خیالی را افشا کرد ولی دولت این سخنان را نادیده گرفت و قضیه را پیگیری نکرد.

چند ماه پیش سیگار گزارشی را نشر کرد که در وزارت معارف تعداد زیادی مکتب خیالی وجود دارد، آقای بلخی وزیر معارف کنونی نیز این فساد را پذیرفته بود.

این اتهام ها فاروق وردک را نشانه گرفته بود، اما دولت هیچ توجهی به نشر این گزارش نکرد.

آقای شیر می گوید دولت باید علت اینکه این افراد را مورد پیگرد قرار نمی دهد، بگوید.

رئیس حزب وفاق ملی همچنین افزود که حکومت علیرغم ایجاد کمیسیون برای مبارزه با فساد اداری؛ نتوانسته است با فساد مبارزه کند.

او از سوی دیگر از مقام های حکومت وحدت ملی خواست که پول هایی که از کشورهای خارجی گرفته می شود مشخص کند که قرضه است یا بلاعوض.

رئیس حزب وفاق ملی گفت که نمی خواهیم در آینده فرزندان این کشور زیر بار قرض سران کنونی قرار گیرد.

گفتنی است که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی و برگزاری کنفرانس سام، کشورهای کمک کننده متعهد به کمک دوباره به دولت شدند.

 

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.