- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

حمله وحشتناک مهاجمان به دانشگاه کابل

در این حمله که دومین حمله تروریستی به مراکز آموزشی در روزهای اخیر می باشد نزدیک به ۱۹ دانشجو کشته و در حدود ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.