- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

حمله طالبان بر مزکر ولایت بدخشان عقب زده شد

ثناالله روحانی، سخن‌گوی پلیس بدخشان، گفت جمعه‌شب -۱۵ اسد-، جنگ‌جویان طالب از چندین سمت بر شهر فیض‌آباد حمله کردند.

به گفته‌ی او، در نتیجه‌ی مقاومت نیروهای دفاعی و امنیتی، این حمله عقب زده شده و تلفات سنگینی به جنگ‌جویان طالب وارد شده است.

آقای روحانی، در باره‌ی شمار دقیق تلفات جنگ‌جویان طالب، جزییاتی ارایه نکرد.

گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است.

این در حالی است که در دو ماه گذشته، چندین ولسوالی ولایت بدخشان به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده است.