- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

حمله راکتی ۹ کشته و زخمی در غزنی به جای گذاشت

محمد علی احمدی معاون والی غزنی گفت “یک راکت از سوی شورشیان طالب به منطقه علم قلعه در ولسوالی دایک این ولایت اصابت کرد که در نتیجه آن دو کودک بی گناه کشته شده و هفت تن دیگر بشمول چهار کودک دیگر زخمی شدند. ”

وی در این خصوص جزئیات بیشتری نداد.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.