- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

حملات طالبان در روزهای کمپاین انتخاباتی و روز انتخابات ۴۵۸ قربانی بر جای گذاشته است

یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد از این میان تنها ۲۷۷ مورد تلفات غیرنظامیان‌ که شامل ۲۸ کشته و ۲۴۹ زخمی‌ می‌شود، در روز رأی‌دهی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ رخ داده و بیش از یک‌سوم تلفات غیرنظامیان را کودکان تشکیل می‌دهند.

این نهاد در گزارش ویژه‌اش که روز سه‌شنبه (۲۳ میزان) منتشر کرد، در بارۀ پیامد شدید خشونت‌های مرتبط با انتخابات بر غیرنظامیان به ویژه خشونت‌ها و تهدیدهای کمپاین عمدی طالبان برای مختل‌ساختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توضیح داده است.

دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان افزود این گزارش افزون بر مستندسازی آسیبی که از حملات «خشن طالبان» برای مختل‌ساختن انتخابات به غیرنظامیان‌رسیده وعامل بیش از ۸۰ درصد تلفات غیرنظامیان مرتبط با انتخابات‌شده، نمونه‌های اختطاف، تهدیدات، ترساندن و آزارواذیت که از سوی این گروه علیه غیرنظامیان در آستانۀ انتخابات و در روز برگزاری انتخابات صورت گرفته را نیز ثبت کرده است.

در این گزارش به نقل از تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان آمده است «این حملات همراه با اعلامیه‌ای که از سوی طالبان نشر گردید، نشان‌دهندۀ یک کمپاین عمدی برای تضعیف پروسه انتخابات و محروم‌ساختن شهروندان از حق‌شان برای اشتراک به گونۀ آزاد و به دور از ترس در این پروسه مهم سیاسی بود.» او افزوده «شمار زیادی از افغان‌ها با وجود تهدیدات رأی دادند، عملی شجاعانه که من آن را ستایش می‌کنم.»

آقای یاماموتو، هم‌چنان گفته است «اعمال خشونت‌آمیز عمدی علیه رأی‌دهندگان، کارمندان انتخاباتی، کمپاین کنندگان، اجتماعات انتخاباتی و مراکز رأی‌دهی به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

به گفتۀ نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان «حملات گسترده یا سیتماتیک بر علیه جمعیت ملکی ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب گردد و بدون شک ملل متحد آن را محکوم می نماید.»