• انتشار: 20 آوریل 2020
  • ساعت: 01:51
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 43799
پرینت

حمایت کریم آقا خان از غنی و دشواری کار برای سید منصور نادری

سید منصور نادری در انتخابات ۲۰۱۴ از رییس جمهور اشرف غنی حمایت کرد. بعدها اما رابطه‌اش با ارگ تیره شد و در کنار عبدالله قرار گرفت. اکنون در جناح عبدالله قرار دارد و با نامه‌ای که کریم آقا خان به رییس جمهور غنی فرستاده، انتخاب دشواری خواهد داشت.

کریم آقاخان رهبر، پیشوا و امام مذهبی اسماعیلیان جهان در نامه‌ای به محمد اشرف غنی رییس جمهور، حمایتش را از دولت اعلام نمود. این اقدام آقاخان سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان را با دو انتخاب دشوار رو به رو ساخته است.
سید منصور نادری در انتخابات ۲۰۱۴ از رییس جمهور اشرف غنی حمایت کرد. بعدها اما رابطه‌اش با ارگ تیره شد و در کنار عبدالله قرار گرفت. اکنون در جناح عبدالله قرار دارد و با نامه‌ای که کریم آقا خان به رییس جمهور غنی فرستاده، انتخاب دشواری خواهد داشت.
کریم آقاخان پیشوا، رهبر و امام برحال مذهبی اسماعیلیان جهان است. بدون شک سید منصور نادری نیز از این دایره مستثنا نیست. هر اقدام و هر عمل کریم آقاخان برای پیروانش به عنوان طریق سلوک و یگانه انتخاب مشروع مطرح است.

در چنین احوالی، هیچ اسماعیلی در جهان نمی‌تواند همزمان شامل این فرقه باشد و با رفتار و گفتار و پندار آقاخان مخالفت نشان بدهد. در آن صورت فرد سرکش از دایره مذهب اسماعیلیه خارج شده است.
مشروعیت رهبری اسماعیلیان افغانستان در خانواده نادری نیز برخاسته از تمکینی است که در برابر آقاخان دارند، چه اگر این تمکین مذهبی نباشد، هیچ اسماعیلی نیز از این خانواده تبعیت نخواهد کرد. گذشته از این، شاید سید منصور نادری به رهبری و امامت آقاخان باور نداشته باشد، ولی در ظاهر امر نیز که شده، ناگزیر به پیروی از خطی است که امام تعیین می‌کند، امامی که فرمانبری از آو حکم مذهبی و دینی است.
اکنون خانواده نادری، به ویژه سید منصور نادری در دو راهی انتخابی دشوار قرار دارد، یا از امام پیروی می‌کند و رهبری جامعه اسماعیلی افغانستان را حفظ می‌نماید، یا در خط خود باقی مانده و دور رهبری جامعه اسماعیلی را خط می‌کشد.
با توجه به پیشینه و پس زمینه خانواده نادری در طول سالیان درازی که رهبری این فرقه را در افغانستان به دوش دارد، شکی وجود ندارد که امر را به درستی درک کرده، می‌داند که سردمداری آنان در جامعه اسماعیلی مربوط و منوط به تمکین و تبعیت از آقا خان است؛ چه بدون حسن نظر امام، این فرقه خود را مقید به پیروی از سید منصور نخواهد دانست.
پس در این صورت باید گفت آقای نادری یا در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، دوباره به ارگ متمایل خواهد شد، یا دست کم از حضور پررنگ در کنار عبدالله کاسته و انزوای سیاسی اختیار می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.