- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

حدود ۲ هزار درخواست ویزا در زیر آوارهای سفارت آلمان در کابل مانده است

بر اثر انفجاری مهیبی در ۳۱ ماه می در چهارراهی زنبق کابل رخ داد بخش بزرگی از سفارت آلمان تخریب شد و نزدیک به ۷۰۰ نفر کشته و زخمی شدند.

براساس این نامه که در تاریخ ۲۲ جون توسط میشائل روت سکرتر دولت در وزارت خارجه آلمان نوشته است، و در اختیار خبرگزاری فرانسه “ای اف پی” نیز قرار گرفته است، آمده است: “حدود نیمی از این ویزاها مربوط به الحاق خانواده های پناهجویان قبول شده افغان در آلمان است” و نیز دسترسی به این تقاضاهای ویزا “به دلایل منطقی و امنیتی نیز تا زمان نامعلومی ممکن نیست”.

میشائل روت در این نامه افزوده است: “وزارت خارجه آلمان از مشکلاتی که متقاضیان ویزا به دلیل تاخیر در پروسه با آن مواجه شده اند، متاسف است. ”

او افزوده است که آنها در حال حاضر این مساله را مورد بررسی قرار می دهند که آیا ارائه تقاضاها در نمایندگی های آلمانی در کشورهای همسایه افغانستان نیز ممکن خواهد بود. تا به حال این امر فقط در کابل ممکن بوده است، زیرا در مناطق دیگر افغانستان نیز نمایندگی آلمانی برای صدور ویزا وجود ندارد.