- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

جنگ دلیل اصلی مهاجرت است

به گزارش رها، داکترعبدالله رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی با اشاره به دلایل مهاجرت گفت جنگ‌های چند دهه اخیر یکی از عمده‌ترین دلایل مهاجرت‌ها به بیرون از کشور بوده‌اند.

عبدالله گفت: «در پهلوی همه چالش‌هایی که این‌جا است و اولویت‌هایی که ما داریم، امنیت، شرایط نظامی و امنیتی کشور، مسایل توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی افغانستان، پرداختن به مساله پدیده مهاجرت و مهاجرین، بازگشت کننده‌ها، وضعیت بشری افغانستان، وظیفه اصلی و اساسی ماست.»

گفته می شود در چهارسال گذشته، بیش از سه میلیون مهاجر افغانستانی به کشور برگشته‌اند و بیشتر آنان، کسانی بودند که به گونه قانونی و یا غیرقانونی در ایران و پاکستان به سر می‌بردند.

توبی لنزر، هماهنگ کنندۀ امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «تنها امسال، ۷۵۰۰۰۰ تن از شهروندان افغانستان، از ایران به کشور شان برگشته‌اند؛ این نه تنها چالشی برای افغانستان است ؛ بلکه برای ایران نیز می تواند چالش باشد.»

در حال حاضر، بیش از شش و نیم میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر مهاجر اند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان، گفت: «رسید‌گی به نیازمندی‌ها، مشکلات و ارایه خدمات حقوقی و بشری به این عودت کننده‌ها، یکی از اولویت‌های مهم ما است.»

عالمی بلخی خاطرنشان کرد که در کشور ایران ۸۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی تا اکنون ثبت شده و نیازمند توزیع پاسپورت می باشند. در کشور پاکستان نیز تا اکنون ۳۵۰ هزار پاسپورت توزیع شده و متباقی مهاجرین منتظر پاسپورت می باشند.

وزیر مهاجرین گفت که در سال جاری افغانستان (۶۵۰۰۰۰) هزار بیجاشده داخلی ناشی از جنگ و خشکسالی داشته و بخش عمده آن در هرات و بادغیس مستقر هستند. انتقال بیجا شدگان به محلات اصلی شان همچنان ادامه داشته و تعدادی زیادی از ولایت هرات به محلات اصلی شان متقل شده است. وی گفت در زمستان سال جاری (۸۴) هزار فامیل بیجا شده را در حال توزیع کمک بوده و (۲۸) هزار فامیل دیگر در معرض آسیب پزیری بوده و نیازمند جدی به کمک دارند.

در سال‌های اخیر، با افزایش مهاجرت شهروندان افغانستان به خارج از کشور ، قاچاق انسان نیز در این کشور بیشتر شده است.

حکومت افغانستان می‌گوید که در تلاش‌هایش برای قانون‌مند ساختن این مهاجرت‌ها، در حدود یک صد گروه قاچاقبر انسان را متلاشی کرده است و کسانی هم در این پیوند، زیر پیگرد قرار گرفته‌اند.