- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

جنگنده عظیم B-52 آمریکایی بار دیگر در افغانستان به پرواز درآمد

جنرال دیوید گلدفین رئیس ستاد مشترک نیروی هوایی آمریکا طی خبرنامه ای گفته است که جنگنده عظیم و بمب انداز بوینگ B-52 نیروی هوایی آمریکا، عملیات هایی را علیه اهداف مشخصی برای اولین بار طی ده سال گذشته انجام داده اند.

جنرال دیوید گلدفین گفت “ما جنگنده B-52 را دوباره در افغانستان و عراق به پرواز درآورده ایم. این جنگنده در عملیات های نظامی اشتراک می کند و در رساندن مهمات به نیروهای متحد که در زمین مشغول جنگ هستند کمک بسیاری می کند.”

براساس خبرنامه؛ جنگنده B-52 مستقر در پایگاه هوایی آمریکایی “العدید” در قطر از ماه آپریل تاکنون، تقریبا ۲۷۰ پروار داشته است و بیش از ۱۳۰۰ بسته مهمات را در بیش از ۳۲۵ حمله در حمایت از نیروهای متحد در سوریه به کار گرفته است.

خبرنامه می افزاید؛ این جنگنده تاکنون دو پرواز به افغانستان داشته است، و ۲۷ بسته مهمات را در دو حمله در حمایت از عملیات ضد تروریستی به کارگرفته است.

خبرنامه اما مشخص نکرده است که این جنگنده از چه تاریخی دقیقا به پرواز در افغانستان شروع کرده است.

لازم به ذکر است از زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است تا نیروی هوایی این کشور نقش فعال تری در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان داشته باشد، نیروی هوایی آمریکا بیش از ۸۰۰ پرواز داشته اند و بیش از ۱۴۰ حمله علیه مواضع مخالفان داشته اند.