- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

جنرال میلر: خشونت ها کاهش نیابد روند صلح دشوار می شود

جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان به تازگی گفته است خشونت‌های طالبان نسبت به گذشته بسیار بالاتر است.
میلر گفته است: «اگر خشونت‌ها کاهش نیابد، روند صلح را خیلی خیلی دشوار خواهد کرد و انجام مصالحه برای طرف‌ها نیز دشوار می‌شود.»
از طرفی هم، گروه‌ طالبان هشدار داده‌اند اگر نیروهای خارجی در زمان تعیین‌شده افغانستان را ترک نکنند، با جنگ خطرناکی مواجه خواهند شد.
این در حالی است که مذاکرات میان‌افغانی در دوحه متوقف شده و جانب طالبان تمایلی برای گفت‌وگو ندارد.