- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

جنرال بازنشسته امریکایی: به توافق صلح امریکا با طالبان خوشبین نیستم/طالبان امارت اسلامی می خواهند

معاون پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا می‌گوید ۸۵ درصد مواد انفجاری که در افغانستان توسط هراس‌افگنان استفاده می‌شود از پاکستان می‌آید‌.

جک کین، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا در سخنرانی خود در “بنیاد میراث” گفت سازمان استخباراتی و ارتش پاکستان از طالبان پشتیبانی می‌کند.

به گفته‌ی او، پاکستان طالبان را در میرام‌شاه و کویته پناه‌گاه داده و از دو کارخانه‌ی مواد کیمیاوی برای تولید مواد انفجاری پشتیبانی می‌کند و ۸۵ درصد موادهای انفجاری در افغانستان که افغان‌ها و امریکایی‌ها را می‌کشد در پاکستان ساخته می‌شود.

از سویی هم، آقای کین گفت در مورد رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان خوش‌بین نیست.

معاون پیشین ستاد ارتش امریکا افزود؛ طالبان به این باور اند که توافق با امریکا، تعادل سیاسی و نظامی را به نفع آنها رقم می‌زنند.

وی افزود: «طالبان نمی‌خواهند توافق سیاسی کنندَ، آنها نمی‌خواهند قدرت را به اشتراک بگذارند و در دموکراسی اشتراک کنند».

وی تاکید کرد ۸۵ درصد مردم افغانستان طالبان را نمی‌خواهد و اگر طالبان در انتخابات افغانستان اشتراک کنند حتا یک رای‌هم بدست نخواهند آورد.