- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

جمعی از جوانان از دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده مجلس تقدیر کردند

این محفل که روز پنجشنبه ۱/۱۱/۱۳۹۴ در کابل دایر شده بود، مورد توجه شخصیت های سیاسی و فرهنگی قرار گرفته و سخنرانان، ابعاد مختلف مسأله را مورد بررسی قرار دادند.

خانم زینب رضایی، نماینده جوانان برگزارکننده‌ی محفل، زندگی‌نامه دکتر سجادی را به خوانش گرفته و ابعاد شخصیتی و فعالیت‌های علمی، سیاسی و اجتماعی ایشان را مورد بررسی قرار داد.

محمدباقر سعیر از دیگر نمایندگان جوانان نیز به ایراد سخن پرداخت و هدف برگزاری این همایش را تبیین کرد. آقای سعیر نهادینه سازی فرهنگ تقدیر و ارج‌گذاری به زحمات شایسته‌ی افراد دلسوز به جامعه را از اهداف مهم این محفل بیان کرد.

فیض محمد عثمانی، وزیر محترم حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان، برگزاری محفل گرامی‌داشت از خدمات شایسته‌ی افراد در جامعه را یک سنت حسنه‌ی دینی و انسانی قلمداد نموده و خدمات شایسته‌ی دکتر سجادی را مورد تقدیر قرار داد.

آقای عثمانی، دانش، تخصص و تعهد دینی را از ویژگی های برجسته دکتر سجادی بیان نموده و ایشان را یکی از شخصیت های مهم و تاثیرگذار در عرصه‌ی فعالیت های علمی و سیاسی در کشور قلمداد کرد.

جان‌داد سپین‌غر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان از دیگر سخنرانان محفل بود. آقای سپین‌غر برگزاری چنین محفل را از عوامل موثر در راستای آگاهی اجتماعی قلمداد نموده و معرفی شخصیت های برتر در جامعه را از راهکارهای مهم کارآمدی در نظام سیاسی آینده بیان کرد.

ثناءالله مخلص، مسئول موسسه تحقیقاتی« نویخت» نیز در این محفل حضور پیدا نموده و روند انجام تحقیق در مورد انتخاب وکلای برتر را به بررسی گرفت.

آقای مخلص، موسسه نویخت را یک موسسه غیر دولتی بیان نموده گفت: مسئولین این موسسه به منظور معرفی چهره های برتر اجتماعی و تشخیص افراد کارا از افراد غیرموثر، تحقیقی را انجام داد و از میان ۲۵۹ نفر نماینده مردم در پارلمان کشور، ۳۴ نفر به عنوان نمایندگان برتر در این پروسه به معرفی گرفته شد.

آقای مخلص، میزان رضایت مردم، حضور نماینده در مجلس، حضور در فعالیت های رسانه‌ی و غیره را از معیارهای اصلی تحقیق بیان نموده و بر بی‌طرفی انجام آن، تاکید نمود.

در اخیر دکتر عبدالقیوم سجادی، نماینده برتر مردم در پارلمان به ایراد سخن پرداخت. ایشان ضمن ابراز سپاس از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در این محفل، برگزاری چنین محافل به منظور انجام نقدهای سازنده و موثر را از بهترین فعالیت ها بیان نموده و بر نقش جوانان در راستای ترقی و پیشرفت کشور تاکید کرد. ایشان در بخشی از سخنان خویش، تقدیر و ارج‌گذاری از کارگزاران اجتماعی را یک سنت دینی بیان نموده و بر تداوم این مسیر تاکید کرد.

قابل ذکر است که این محفل با همکاری جمعی از جوانان کشور برگزار و در ختم محفل، لوح تقدیری از سوی جوانان به جناب دکتر عبدالقیوم سجادی، نماینده برتر مردم ولایت غزنی در پارلمان کشور اهدا شد.