- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح به ریاست رئیس جمهور برگزار شد

در آغاز جلسه، رئیس جمهور ضمن تبریک به تیم جدید امنیتی، سترپاسوال عبدالرحمان رحمان را منحیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به اشتراک کنندگان معرفی کرد.

سپس مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش شان را در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور ارائه نمودند.

رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح پس از استماع گزارش های متذکره، به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی هدایت داد  به خاطر دفع حملات و پلان های شوم دشمن، اقدامات قاطع و همه جانبه روی دست گیرند.