- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

جان آرنولت نمایده ویژه سازمان ملل در افغانستان شد

آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز گذشته و یک روز پیش از برگزاری نشست مسکو، نماینده ویژه خود را در امور افغانستان و منطقه منصوب کرد.

استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت آرنولت قرار است برای دست‌یابی به راه‌حل سیاسی جنگ افغانستان، با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و سایر کشورهای منطقه‌ همکاری کند.

جان آرنولت دیپلمات فرانسوی در آخرین ماموریتش پیش از حضور در این کرسی، به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای بولیویا کار کرده است.

سخنگوی سازمان ملل متحد به رسانه‌ها گفت هدف این سازمان حمایت از مردم افغانستان برای دست‌یابی به صلح و اطمینان از حفظ دستاورها به شمول حقوق زنان است.