• انتشار: 19 آگوست 2017
  • ساعت: 08:53
  • سرویس: امنیت و جرایم
  • کدخبر: 23648
پرینت

جاسوس پاکستانی در شهر کابل توسط امنیت ملی دستگیر شد

ریاست عمومی امنیت ملی، الله نور مشهور به امان الله فرزند تاج محمد، به اسم مستعار مجید فرزند جان محمد تبعه کشور پاکستان و عضو سازمان استخبارات پاکستان (ISI) را از مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل، بازداشت کرد.

نامبرده اعتراف نموده که در سال ۲۰۱۳ عضویت سازمان استخبارات پاکستان (ISI) را به دست آورده و شامل اداره ۳۱۴ سازمان (ISI)  و بعداً در اداره ۲۱ آن سازمان ایفای وظیفه نموده است.

ادارات یاد شده بر علاوه کار استخباراتی در کشورهای افغانستان، ایران و هندوستان، حمایت کننده اصلی سطح رهبری طالبان نیز است.

ریاست امنیت ملی در خبرنامه خود نوشته که موصوف مسؤلیت انتقال اعضای شورای رهبری طالبان را از نقاط مختلف پاکستان به ادارات متذکره به‌عهده داشته است، در آخرین مورد سازمان ISI به منظور انجام حملات تهاجمی بر شهر لشکرگاه رهبران گروه طالبان را به دفتر آن سازمان دعوت نموده که بشمول ملا هبت الله و سراج الدین حقانی، مولوی شرین رئیس استخبارات طالبان، ملا نقیب الله، ملا واحد، مولوی احمد الله مسؤل فدائی ها صدر ابراهیم، گود عبدالحی عمری، و از جانب ISI کرنل بلال پنجابی، کرنل ناصر، میجر ذبیح الله در آن جلسه دعوت و توسط وی به دفتر سازمان (ISI) در شهر کویته انتقال داده است.

وی می افزاید که سازمان آی اس آی در بخش های صحی، خدمات پولی و تجهیزات نظامی، طالبان را حمایت می کند.

رهبران گروه طالبان در شفاخانه های (الخیر و سنگین ) به شکل VIP مورد تداوی قرار می گیرند و در صورت که رهبران آن گروه به تداوی جدی تر نیاز داشته باشند در در شفاخانه (CMH) مربوط نیروهای اردوی پاکستان واقع شهر کویته تداوی می شوند.

همچنان افسران سازمان مزبور در شکل و لباس گروه طالبان و در همکاری سران محلی آن‌گروه به محلات جنگ، داخل افغانستان گردیده، چگونگی و رهبری جنگ را سازماندهی و بدوش می گیرند که در آخرین مورد افسران سازمان متذکره رهبری جنگ را عملاً در ولایات کندز و هلمند بدوش داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.