مصاحبه و گزارشِتیتر یک

توازن قدرت لازمه تشکیل دولت همه شمول؛ امکان یک جنگ دیگر وجود دارد

با گذشت نزدیک به چهار ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و تلاش مضاعف امارت اسلامی و حتی لابی گری برخی کشورهای حامی طالبان هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و فشارهای اقتصادی و تحریم ها از سوی امریکا و متحدانش بر این گروه برای عمل به وعده هایی که سپرده اند همچنان ادامه دارد.

یکی از پیش شرط های مهم کشورهای همسایه، منطقه، جامعه جهانی و امریکا برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان، تشکیل یک دولت همه شمول می باشد.

استاد شیخ موسی رضایی از چهره های سرشناس پیشین جهادی در غرب کشور در گفت و گو با خبرگزاری رها در تعریف حکومت همه شمول می گوید حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت از رأس هرم تا سطوح پایین تر قدرت می باشد.

وی می افزاید حکومت همه شمول زمانی مصداق واقعی پیدا می کند که از مجموعه های سیاسی و قومی قدرتمند که از چهار قوم بزرگ افغانستان نمایندگی می کنند در بدنه اصلی دولت عبوری یا موقت حضور داشته باشند و قدرت بر اساس فی صدی نفوس اقوام مختلف افغانستان تقسیم شود.

طالبان در شرایط فعلی تن به تشکیل دولت همه شمول نمی دهند

تشکیل دولت فراگیر موضوعی است که حتی در زمان پیگیری مذاکرات صلح در دوحه قطر بین هیات مذاکره کننده دولت پیشین و نمایندگان طالبان از سوی این گروه مطرح می شد و هنوز هم این گروه بر آن تاکید می کند.

شیخ موسی رضایی اما در این مورد می گوید طالبان در شرایط فعلی تن به تشکیل دولت فراگیر نمی دهند.

رئیس پیشین شورای علمای شیعه هرات می گوید طالبان برخی چهره های بی آزار که مطمئن هستند برای آنها مشکلی ایجاد نمی کند را در پست های پایین منصوب کرده اند تا نشان دهند در پی تشکیل دولت همه شمول می باشند.

وی می افزاید در شرایط فعلی طالبان این مساله را نمی پذیرند و تشکیل دولت همه شمول عملی نیست.

تشکیل دولت همه شمول به معنای ایجاد برخی تغییرات و توازن قدرت بین طالبان و مجموعه های مخالف طالبان می باشد و در شرایط فعلی که طالبان قدرت مطلق را در دست دارند و بر کل افغانستان مسلط هستند تصور فراهم سازی زمینه تشکیل دولت همه شمول از سوی این گروه بعید به نظر می رسد.

موسس دانشگاه خواجه عبدالله انصاری می افزاید طالبان در حال حاضر تلاش می کنند افراد و چهره هایی را از داخل مجموعه های قومی در داخل کشور پیدا کنند و در پست های پایین منصوب نمایند تا این طور وانمود کنند دولت همه شمول تشکیل داده اند و کشورهای همسایه، منطقه و جهان را متقاعد کنند آنها را به رسمیت بشناسند.

شیخ موسی رضایی ادامه می دهد طالبان در تشکیل دولت همه شمول حاضر نیستند طبق دیدگاه و نظر کشورهای همسایه، منطقه و جهان عمل کنند.

طالبان می دانند عمل براساس خواسته های بیرونی به معنای پذیرش نیروهای سازمان ملل به عنوان میانجی و ناظر بر آتش بس و تن دادن به مذاکره برای تشکیل دولت فراگیر می باشد، پس زمینه چنین امری را فراهم نمی کنند.

تداوم فشارها بر طالبان برای تشکیل دولت همه شمول

شیخ موسی رضایی در بخش دیگری از اظهاراتش می گوید در صورتیکه طالبان همچنان از پذیرش خواسته های جامعه جهانی، کشورهای همسایه و منطقه و حتی حامیان خود در تشکیل دولت همه شمول امتناع کنند، فشارهای اقتصادی بر طالبان افزایش خواهد یافت.

وی تاکید می کند با تداوم لج بازی های طالبان امکان مداخله کشورهای خارجی برای فراهم ساختن زمینه تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان وجود دارد.

کشورهای همسایه، منطقه و جهان در یک موضع مشترک فشارها بر طالبان برای فراهم ساختن زمینه تشکیل یک دولت موقت را ادامه خواهند داد.

یک جنگ دیگر

رئیس پیشین شورای علمای شیعه هرات در ادامه خاطرنشان می سازد در صورت عدم ایجاد تغییرات و توازن قدرت از سوی طالبان و به دنبال آن فراهم شدن زمینه تشکیل دولت موقت، امکان مداخله کشورهای خارجی وجود دارد که در این صورت یک جنگ دیگر در خواهد گرفت.

استاد رضایی تاکید می کند در صورت عدم تمکین خواسته های جامعه بین المللی، کشورهای همسایه و منطقه از سوی طالبان امکان دخالت خارجی برای فراهم سازی زمینه تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان وجود دارد.

وی می افزاید اگر فاصله دیدگاه بین طالبان و جامعه بین الملل و امریکا در مورد تشکیل دولت همه شمول برطرف نشود، امکان دارد کشورهای خارجی با مداخله نظامی چنین زمینه ای را فراهم سازند تا در دولت موقت احتمالی حضور قدرتمند تمام مجموعه های سیاسی و اقوام افغانستان فراهم گردد و افغانستان براساس قانون اساسی موجود یا از طریق تدوین یک قانون اساسی جدید به سوی انتخابات پیش رود و صلح وثبات در کشور برقرار شود.

موسس دانشگاه خواجه عبدالله انصاری تاکید می کند حتی کشورهای حامی طالبان هم تاکنون جرأت نکرده اند این گروه را به رسمیت بشناسند و منتظر اقدام جامعه جهانی و کشورهای منطقه در این زمینه می باشند.

شیخ موسی رضایی در پایان می افزاید اگر طالبان به ایجاد برخی تغییرات و توازن قدرت که لازمه تشکیل یک دولت همه شمول است تمایلی از خود نشان ندهند، امکان مداخله نظامی خارجی برای فراهم کردن چنین زمینه ای وجود دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا