- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تغذیه شیر مادر ۳۵ درصد مرگ و میر اطفال را کاهش می دهد

اقای فیروز امروز (سه شنبه) در تجلیل از هفته تغذیه با شیر مادرگفت: اگر مادران دو سال به اطفالشان شیر دهند کمتر با بیماری مواجه می شوند.

وزیر صحت عامه اضافه کرد، اگر مادران قادر به شیر دادن تا شش ماهگی به اطفال شان نباشد اطفال دچار امراضی مانند اسهال، سینه بغل، مواجه شدن با عقب ماندگی ذهنی و ضعف سیستم محافظتی بدن خواهند شد.

او همچنین تصریح کرد که شیر دادن مادران به اطفال باعث جلوگیری از حمل های پی در پی می شود که از مرگ مادران نیز جلوگیری می کند.

وی افزود، باید به مادران تفهیم شود که تا سن ۶ ماهگی شیر دادن یک امر حتمی و ضروری است و باید آن را عملی کنند.

گفتنی است که وزارت صحت عامه برنامه ای روی دست دارد که واردات شیر خشک به کشور را کاهش یا ممنوع سازد و یا از مادران بخواهد که از شیر خشک استفاده نکنند.

وزارت صحت عامه به منظور هفته جهانی تغذیه شیر مادر مراسمی را با حضور مقام های دولتی و نهادهای بین المللی در کابل برگزار کرد.

سازمان صحی جهان نیز با ارایه بیانیه ای افزود، شیر دادن مادران به اطفال علاوه بر مصون نگه داشتن اطفال، باعث کاهش خون ریزی عادت ماهانه و خطر سرطان پستان و تخمدان ها برای مادران می شود.

سازمان صحی جهان تلاش می کند تا تغذیه شیر مادر در کشور ترویج یابد.