- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تعیین ها و تقرری ها باید بر مبنای توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی باشد

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی گفته است، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و داکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور در پیرو مذاکرات و دیدارهای قبلی شان برای برون رفت از چالش ها و معضلات پیش آمده میان دو رهبر، روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند.

در این نشست دو رهبر بر سر موضوعاتی چون صورت گرفتن تعیینات و تقرری ها بر مبنای توافق نامه سیاسی، اصول مشوره، مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های دولت، پرهیز از برخورد دوگانه و حضور کامل رئیس اجرایی در پیشنهاد افراد مناسب برای احراز مقام های ارشد حکومتی متمرکز بود.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی در بیانیه اش افزوده است؛ در این نشست همچنین با تاکید مجدد بر تطبیق مواد موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، همکاری مشترک، تفکیک مسئولیت ها و صلاحیت های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی و تقویت پایه های حکومت وحدت ملی توافقاتی میان دو رهبر صورت گرفت.