- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تظاهرات مردمی بر ضد پاکستان به ولایت غور رسید

شماری از بانوان در ولایت غور مقابل دفتر والی تجمع کرده و همانند معترضان در کابل و دیگر شهرهای کشور به سیاست های مداخله جویانه پاکستان اعتراض کردند.

این خانم ها در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور علیه پاکستان و طالبان شعار دادند و همچنین خواهان آزادی حقوق زنان، پایان جنگ و کشتار شدند.

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی پنجشیر روز گذشته در یک فایل صوتی از تمامی مردم افغانستان خواست تا برای آزادی افغانستان علیه طالبان قیام کنند.