- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تظاهرات ساکنان کابل مقابل سفارت پاکستان

آنها با شعارهایی مانند «مرگ بر پاکستان»، «غلامی پاکستان را قبول نداریم»، «ما حکومت مستقل می خواهیم»، «ما حکومت مورد حمایت پاکستان نمی خواهیم» علیه طالبان و پاکستان شعار سر دادند.

معترضان در شعارهایشان از پاکستان خواستند که از افغانستان خارج شود.

آنها همچنین در شعارهای خود از «جبهه مقاومت ملی» اعلام حمایت کردند.

روز گذشته (دوشنبه) احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در یک فایل صوتی از مردم افغانستان خواست تا علیه طالبان قیام کنند.