- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تصمیم کمسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بارۀ ابطال آراء خلاف قانون است

به گزارش رها، کمسیون مستقل انتخابات، اعلامیۀ کمسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را در بارۀ باطل ساختن آرایی که بارکد دستگاه انگشت نگاری ندارند، خلاف قانون و مداخله در کار کمسیون مستقل انتخابات می‌داند.
سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که این کار کمسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی یک نمایش است و این کمسیون صلاحیت تصمیم‌گیری را در بارۀ کارهای کمسیون مستقل انتخابات ندارد.
هاشمی با اشاره به اعلامیه‌ای ۶ ماده‌ای کمسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفت: آنها حق ندارند به کارها، صلاحیت‌ها و اصل وظایف کمیسون مستقل انتخابات مداخله ‌کنند، برخی مواردش صریحأ خلاف قانون و خلاف تفاهم نامه‌ای است که با ما دارند. این کار آنها فقط یک نمایش بود و خودنمایی بود و حق شان نبود.»
کمسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، اعلامیه‌ای ۶ ماده ای در مورد انتخابات را روز گذشته منتشر کرد.
در این اعلامیه موارد ذیل اشاره شده است؛
۱ – آرای داخل صندوق‌های محلات و مرکزهای رأی‌دهی که در آن براساس ثبت دستگاه‌های شناخت انگشت نگاری، که مطابق فهرست رأی‌دهند‌گان موجود اند، از اعتبار برخوردار اند.
۲ – صندوق‌های‌که ورق‌های رأی‌دهی در آن براساس ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک در عدم موجودیت فهرست رأی ‌دهندگان در محلات رأی‌دهی ولی براساس فهرست قلمی اجرا شده است، در صورتی که به فهرست اصلی مرکز تطابق داشته باشد از اعتبار برخودار است.
۳ – آرایی‎که براساس فهرست رأی‌ دهندگان بدون دستگاه‌های شناخت بایومتریک به نسبت تناقض با بند چهارم بخش شمارش آرا بی اعتبار شناخته می‌شود.
۴ – آرایی که در آن بدون بارکد دستگاه‌های شناخت بایومتریک و بی فهرست رسمی اجرا گردیده است، از اعتبار ساقط دانسته می‌شود.
۵ – در صورت خدشه دار شدن اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات در یک حوزه انتحاباتی، کمسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌تواند آرای آن حوزه را باطل اعلام کند و در این صورت کمسیون مستقل انتخابات در هفت روز دیگر انتخابات مجدد را در همان حوزه برگزار نماید.

۶ – در مواردی که روند شمارش آرای نخستین با دیکر موارد قانونی، مورد اعتراض قرار گرفته شود، این کمسیون دستور به شمارش مجدد تمام اوراق رأی‌دهی را صادر خواهد کرد.
این درحالی است که باگذشت یک هفته از برگزاری انتخابات هنوز نتایج اولیه ان اعلام نگردیده است و تأخیر بیش از حد معمول موجب بوجود آمدن شبهه ها و شایعات گوناگون می گردد.