- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تسلیحات نظامی امریکا که اکنون به دست طالبان افتاده است

براساس گزارش این رسانه طالبان قابلیت بازیابی سامانه‌های از کار افتاده امریکایی را ندارد اما چین و پاکستان که متحدان نزدیک طالبان به شمار می‌آیند احتمالا از این قابلیت برخوردار باشند.

بیش از ۵ هزار تجهیز ارتباطاتی، همچنین بیش از ۱۷۰۰ دستگاه انواع وسیله نقلیه و بیش از ۸۰ هزار تسلیحات کوچک بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به نیروهای افغانستانی انتقال داده شده که اکنون در اختیار طالبان است.

گزارش هایی تایید نشده نشان می دهد تجهیزات امریکایی که در سال های گذشته به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک شده است با تسلط طالبان بر افغانستان به کشورهای همسایه افغانستان قاچاق شده است.