• انتشار: 15 ژوئن 2016
  • ساعت: 15:33
  • سرویس: ورزشی
  • کدخبر: 10106
پرینت

ترکیه برای تقویت ورزش کشور ده ها بورسیه تحصیلی به ریاست تربیت بدنی داد

دانشگاه کستامونو کشور ترکیه برای تقویت وزرش کشور، زمینه تحصیل را برای ۸۲ مربی و دانشجوی رشته های ورزشی کشور را مهیا کرد.

ریاست تربیت بدنی خبرنامه ای را منتشر کرده است که این قرارداد، بین رییس اداره تربیت بدنی و رییس دانشگاه کستامونو به امضا رسید.

براساس قرارداد، دانشجویان حق دارند همزمان با تحصیل در دانشگاه مذکور، از برنامه های تحصیلی پوهنتون های فارابی، مولانا و ایرسموس نیز مستفید شوند.

قرار است سی دانشجو در رشته تربیه معلم تربیت بدنی و ورزش، سیزده دانشجو در برنامه روزانه تربیه مربیان، سیزده دانشجو در برنامه شبانه تربیه مربیان، سیزده دانشجو در برنامه روزانه مدیریت ورزشی و سیزده دانشجو در برنامه شبانه مدیریت ورزشی از جانب ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به این برنامه معرفی شوند.

صورت درخواست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه کستامونو آماده است در راستای اعمار اماکن ورزشی در افغانستان نیز همکاری فنی کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.