- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ترمیم دیوار ۷۰ متری سفارت افغانستان در واشنگتن و هزینه میلیون دالری!

سفارت افغانستان در واشنگتن، گزارش خبرگزاری پژواک درباره وجود فساد در جریان بازسازی یک دیوار این سفارت در واشنگتن آمریکا را رد کرده و مدعی شد مقدار پول اختصاص یافته تنها برای ساخت یک دیوار نه، بلکه برای اعمار و بازسازی سه دیوار سفارت افغانستان به مصرف رسیده است.

روزگذشته خبرگزاری پژواک در یک گزارش تحقیقی مدعی شد سفارت افغانستان در آمریکا برای بازسازی یک دیوار۷۰ متری، پیشنهاد ۸۸هزار دلاری یک شرکت را رد کرده و این کار را از طریق شرکت دیگری با هزینه یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۳۹ دلار انجام داده است.

به گزارش این خبرگزاری، سفارت افغانستان برای ساخت این دیوار یک میلیون ۵۸۶هزاردلار، برای ارزیابی آن ۱۲هزارو ۷۵۰ دلار، برای تست خاک ۱۲هزار ۲۵۰ دلار، برای مشورت فنی ۶۴ هزار ۸۳۹ دلار و برای تهیه قرارداد و مشورت فنی ۱۵۰ هزار دلار مصرف کرده است.

سفارت افغانستان در واشنگتن با نشر خبرنامه‌ای گفته این مقدار پول برای “ساخت یک دیوار” هزینه نشده، بلکه “شامل سه دیوار” است که ساختمان‌های مجاور بر آن‌ها متکی بوده و همچنین شامل بخش‌های تخریب شده ساختمان سفارت و منزل همسایه نیز است.

سفارت افغانستان افزوده، شرکتی که ابتدا ۸۸ هزار دلار پیشنهاد کرده بود، این پول برای ساخت دیوار و دیگر بخش‌های تخریب شده نبوده، بلکه شرکت مذکور تنها برای “پاک کاری آوار به جامانده از فروریختن دیوار شرقی و استنادسازی موقت برای جلوگیری از تخریب بیشتر از آن این پول را درخواست کرده بود.”

سفارت افغانستان در این خبرنامه افزوده رویا رحمانی، سفیر افغانستان در آمریکا، در انتخاب قراردادی‌ها نقشی نداشته و فقط پیشنهادها را جمع‌آوری و به کابل فرستاده و کمیته تدارکات ملی درباره آن تصمیم گرفته است.

کمیته تدارکات ملی افغانستان زیر نظر رئیس جمهور کشور کار می‌کند و تمام قراردادهای دولت افغانستان باید زیر نظر این کمیته به تصویب برسد.

خبرگزاری پژواک به نقل از دیپلومات‌ها در بخش‌های مالی و اداری سفارت افغانستان نوشته که پول شرکت‌های قراردادی به شکل مستقیم به شرکت‌ها داده نمی‌شد، بلکه این پول از طریق چک به افراد سومی از طرف بخش مالی سفارت پرداخت می‌شد.

اما سفارت افغانستان در واشنگتن گفته پول اعمار این دیوار برخلاف ادعای خبرگزاری پژواک، به شخص سوم پرداخته نشده است. سفارت تمامی اسناد پرداختی را به شمول کپی چک‌ها در اختیار دارد که ثابت می‌کند پول به صورت مستقیم به شرکت‌های طرف قرارداد پرداخته شده است.

پژواک به نقل از منابعی نوشته “برای سواستفاده از پول این پروژه، رویا رحمانی، مسوولیت اعمار دیوار را از یک نفر گرفته و به شخص دیگری که مشاور همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه بوده، به عنوان نظارت کننده این پروژه سپرده است.”

درخبرنامه سفارت افغانستان این ادعا هم رد شده و آمده که مسئولیت ساخت دیوار از فرد مورد نظر گرفته نشده و به هیچ شخص دیگری “برای تبانی و سوء استفاده از اعمار دیوار داده نشده است.”

این سفارت گفته که مسئول اولی نظارت از این پروژه در تمامی مراحل قراردادها، به شمول تایید قرارداد شرکت اجرا کننده و امضای قرارداد با آن شرکت، مسئولیت پیشبرد امور ترمیم دیوار سفارت را به عهده داشته است. اما او بعد از اینکه کار عملی اعمار دیوار آغاز شد، به دستور وزیر خارجه به کابل خواسته شد. دلیل فراخوانده شدنش به کابل نیز به گفته سفارت، تعیین او در یک پست دیگر در وزارت خارجه بود و هیچ ارتباطی به قضیه دیوارسفارت نداشته است.