• انتشار: 25 ژانویه 2017
  • ساعت: 13:14
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 17953
پرینت
وزارت داخله:

تذکره های کتابچه ای جایگزین تذکره های الکترونیکی نمی شود

وزارت امورداخله با رد شایعاتی مبنی بر این که تذکره کتابچه ای جایگزین تذکره های الکترونیکی می گردد، به شهروندان اطمینان می دهد که موضوع تذکره های کتابچه ای، ربطی به توزیع تذکره های الکترونیکی ندارد.

در اعلامیه ای که وزارت امور داخله منتشر کرده گفته شده، ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله پیرامون طرح پیشنهادی، مبنی بر جایگزین شدن تذکره های کتابچه ای به تذکره های ورقی داشته است که به نظر می رسد از این بحث ها استنباط نادرست صورت گرفته است.

بر اساس اعلامیه، طبق طرح ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله، جایگزین کردن تذکره کتابچه یی با تذکره های ورقی، به هدف جلوگیری از جعل و تزویر و ایجاد سهولت های بیشتر به شهروندان کشور صورت می گیرد که تذکره های کتابچه ای جدید به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی می باشد که از سیستم ایمنی برای جلوگیری از جعل نیز برخوردار است.

در صورتی که طرح پیشنهادی اخیر ذکر اداره ثبت احوال نفوس وزارت امورداخله، مورد تصویب جلسه کابینه حکومت قرار گیرد، تذکره های کتابچه یی از سوی مطبعه دولتی صکوک، بدون هزینه های اضافی چاپ و در اختیار شهروندان قرار داده می شود و این موضوع ربطی به تذکره های الکترونیکی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.