- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تجمع مهاجرین افغانستانی مقابل کنسولگری افغانستان در مشهد

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی در مقابل کنسولگری افغانستان در مشهد مقدس، نسبت به قیمت بالای خدمات کنسولی مثل نکاح نامه، پاسپورت و… که با دالر محاسبه می شود، اعتراض کرده اند.

به گزارش رها، هم اکنون نمایندگان معترضین در حال گفتگو با سید نورالله راغی؛ سر کنسول افغانستان می باشند.

این در حالی است که مهاجرین بارها صدای اعتراض خود را از طرق مختلف به گوش مسئولان سفارت و کنسولگری و دولت افغانستان رسانیده بودند که متأسفانه تاکنون به مشکلات مهاجرین رسیدگی نشده است.

گفتنی است که درامد مردم با تومان است و به دلیل بیکاری و گرانی مردم به زحمت از پس مخارج خانواده های شان بر نمی آیند چه برسد که ملیونها تومان برای خرید دالر برای گرفتن پاسپورت و سایر خدمات کنسولی فراهم کند.