- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تاخیر بیش از این در انتخابات، مشروعیت حکومت را زیر سوال می برد

آقای توحیدی در نشستی با برخی فعالان مدنی کشور گفت که تاخیر در شروع کار کمیته گزینش به ضرر حکومت می باشد و می تواند انتخابات آینده در کشور را نیز خدشه دار کند.

آقای توحیدی اما می گوید که اعضای این کمیته انتخاب شده اند و ممکن است تا هفته آینده به کار خود آغاز کنند.

از سوی دیگر نگرانی ها بر این است که ایجاد کار این کمیته منتظر فرمانی از سوی سران حکومت وحدت ملی می باشد.

توحیدی، اما میگوید ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توسط فرمان تقنینی، نشان دهنده پابندی حکومت بر آوردن اصلاحات است و شروع کار کمیته گزینش هم جزء همان فرمان قبلی است که رییس جمهور داده بود.

کمیته گزینش با داشتن هفت عضو، چندی پیش به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم، افراد تازه را بجای کمیشنران برحال کمیسیونهای انتخاباتی به رییس جمهور پیشنهاد کند.

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، در تبانی با جامعه مدنی امروز (دوشنبه) پیشنهادات کمیسیون اصلاح انتخاباتی را مبنی بر تغیر نظام رای دهی از “نظام رای واحد غیر قابل انتقالی” به “نظام رای موازی” و “نظام چند بعدی” مورد بررسی قرار دادند.

آنان پیرامون محاسن و معایب نظام های پیشنهادی “نظام رای موازی و نظام چند بعدی” معلومات ارایه کردند و نظام انتخاباتی فعلی در کشور را ناکارا خواندند.

ضایع شدن شدید آرا، بازنده شدن اقلیت ها، عدم موجودیت تناسب بین کرسی و آراء، بوجود آوردن پارلمان غیر منظم، متروک بودن این نظام دلایل ناکارا بودن این نظام از سوی سخنرانان عنوان شد.