- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

بیش از ۴ تن زعفران در سال ۲۰۱۶ تولید می شود

مقامات کشور اظهار امیدواری می کنند که تولید زعفران در سطح کشور در حال افزایش است.

مرکز رسانه های حکومت کشور در بیانیه ای نوشت که این پیش بینی بر اساس توانایی تولید زعفران در گذشته و روند رو به افزایش فعلی در کشور شده است.

بیانیه می نویسد که این پیش بینی در راستای توسعه بخش کشاورزی کشور صورت گرفته است.

آگاهان امور معتقدند که افزایش در تولید زعفران در کشور نه تنها به دهقانان افغانستان کمک می کند تا جایگزینی برای کشت خشخاش بیابند، بلکه اراده خود کفا بودن را نیز در کشور ارتقا می بخشد.

مقامات کشور نیز امیدوارند که با افزایش در تولید زعفران در سال جاری میلادی، صادرات افغانستان نیز افزایش یابد.

قابل ذکر است که گرچه ارائه آماری دقیق در این خصوص دشوار است، اما تولید و صادرات زعفران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است، که این خود می تواند کشور را از لیست تولید کنندگان اصلی خشخاش در جهان خارج نماید.

آی بی تی نیوز نوشت؛ بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان تاکنون بزرگترین کشور تولید کننده خشخاش بوده است. محصولی که از آن تریاک و هیروئین تولید می گردد.

در سال ۲۰۱۳، و براساس گزارش سازمان ملل، ۹۰ درصد خشخاش دنیا در افغانستان تولید شد. در این سال مجموعا ۵۵۰۰ تن خشخاش برداشت گردید، در حالیکه سال قبل از آن، این رقم ۳۷۰۰ تن بود.

گفته می شود که کشت خشخاش یکی از منابع اصلی مالی طالبان می باشد.