• انتشار: 26 فوریه 2018
  • ساعت: 15:55
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 26735
پرینت
پاسخ کمیسیون انتخابات به اعلامه احزاب سیاسی

بودجۀ مورد نیاز برسد به موقع انتخابات را برگزار می کنیم

کمیسیون مستقل انتخابات مى گوید که اگر بودجۀ مورد ضرورت روند انتخابات در زمان معین آن فراهم و امنیت تامین گردد، کمیسیون متعهد به برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى در سال آینده مى باشد.

این کمیسیون در پاسخ به اعلامیه اخیر احزاب و جریان هاى سیاسى در مورد انتخابات گفته است که با التزام به رعایت قانون انتخابات، متعهد به آوردن اصلاحات در پروسه های مختلف انتخابات مى باشد.

منبع افزوده است که کمیسیون مستقل انتخابات، بادر نظرداشت نقش و اهمیت احزاب سیاسی در نظام مردم سالاری و از همه مهمتر در روند انتخابات، همواره تلاش نموده است تا نظریات و مشوره های جوانب ذیدخل بخصوص احزاب سیاسی در این روند ملی را داشته باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات مى گوید که متعهد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در سال ۱۳۹۷ می باشد؛ اما مشروط بر اینکه بودجه مورد ضرورت این روند، در زمان  معینه آن فراهم و امنیت پروسه تامین گردد.

اما به گفته این کمیسیون، تغییر نظام (سیستم) انتخاباتی که یکى از خواست هاى احزاب و جریان هاى سیاسى مى باشد، در این برهه حساس زمانی آمادگی ها برای انتخابات پیش رو را به شدت متأثر ساخته و امکان آن می رود که برگزاری انتخابات، در سال ١٣٩٧ را به تأخیر مواجه سازد.

این نهاد مى گوید که به اعتقاد و باورمندی کامل به نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات، میکانیزم مشورت دوامدار با جوانب ذیدخل انتخابات را از طریق برگزاری نشست های ملی انتخابات ایجاد نموده و از معرفی نمایندگان دایمی آنها به کمیسیون استقبال مى نماید؛ تا آنها بتوانند از امور مربوط به انتخابات آگاهی حاصل نمایند.

همچنان کمیسیون مستقل انتخابات مى گوید که مطابق مکلفیت قانونی خویش، مصمم است تا زمینه رایدهی را برای تمام واجدین شرایط رایدهی در سراسر کشور فراهم سازد که بیجا شدگان داخلی نیز شامل روند خواهند بود.

این درحالى است که دو روزقبل، برخی احزاب سیاسی به شمول احزاب مطرح کشور، خواستار فراهم شدن زمینۀ نظارت احزاب از تمام پروسه های انتخاباتی شده، از کمیسیون های انتخاباتی خواستند که هیچ تصمیمی را به دور از نظارت آن ها انجام ندهد.

این جریان هاى سیاسى در اعلامیه اى گفته اند: «ما خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه هستیم؛ انتخاباتی که منتج به تاسیس پارلمان معتبر، ممثل واقعی ارادۀ قاطع ملت و مورد حمایت اکثریت مردم باشد؛ ما تاکید می کنیم که انتخابات آینده در موعد اعلان شده و بدون هیچ گونه تاخیر و تعلل برگزار شود و مصمم هستیم که این انتخابات را، وسیلۀ موثر برای حل بحران بسازیم.»

احزاب یادشده، در این اعلامیه خواسته اند که انتخابات ولسی جرگه، تا اوایل میزان ١٣٩٧ برگزار شود و برای جلوگیری از هدر رفتن آرا، برای احزاب سیاسی و ائتلاف ها، آرای هر حوزه در درون لیست ها قابل انتقال باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.