- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

به دلیل شیوع کرونا در برگزاری جلسات عمومی مجلس محدودیت هایی وضع می شود

در این نشست نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با اکثریت آرا فیصله کردند به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا برای مدتی جلسات عمومی هفته یک بار به روز دوشنبه و نشست کمیسیون ها به روز های یک شنبه برگزار و متباقی ایام مجلس قرنطین شود.

آقای رحمانی از گسترش ” کرونا ” در سطح کشور و نبود امکانات لازم درمانی ابراز نگرانی کرده به کمیسیون صحت مجلس نمایندگان هدایت داد، تا مشکلات و کمبودی ها را به گونه جدی بررسی کرده با وزارت صحت در میان بگذارند.

رحمانی در این نشست مشکلات امنیتی در سطح کشور را نیز به بحث گرفته از سقوط ولسوالی ها در ولایت های شمال کشور ابراز نگرانی کرده اذعان داشتند، اگر حکومت در این مورد اقدامی نکند این روند دشمن را بیشتر تجهیز کرده و شهر های بزرگ را نیز به خطر سقوط به دست دشمن مواجه می سازد.

و در ادامه جلسه رحمانی در مورد افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه دولت گفت که مسوولان وزارت مالیه در نشست کمیسیون مالی و بودجه تعهد کرده اند که طرح افزودی معاشات را از ماه سنبله اجرا خواهند کرد.