- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

برگزاری انتخابات و گفتگو های صلح هر دو در اولویت ملل متحد قرار دارند

در خبر نامه که امروز یک شنبه از سوی دفتر یوناما پخش شد، آمده است: “این مسئله را واضح بسازم که این دو پروسه نباید یک دیگر را متاثر بسازند و یا باعث به تعویق یکدیگر گردند؛ هر دو پروسه باید با نیرو و تعهد کامل تمام دست اندرکاران به پیش برده شوند.”

آقای یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد همچنان افزود، انتخابات و صلح هر دو بر آیند افغانستان تاثیر خواهند داشت و سازمان ملل متحد از هر دو روند حمایت خواهند کرد.

وی گفته است: “لحظه اساسی برای تائید دو باره مشروعیت ساختار سیاسی دموکراتیک افغانستان” است و باید اساس این روند گذاشته شود.

آقای یاماموتو تاکید کرده است که افغانستان و مردم آن توان مقابله با مشکلات های بعد از انتخابات را ندارند.

رئیس سازمان ملل متحد گفته است که در باره صلح افغانستان محتاطانه خوشبین است اما افزوده است که تلاش های صلح هم در مسیر درستی در حرکت است.