• انتشار: 23 اکتبر 2017
  • ساعت: 18:25
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 25244
پرینت
معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی:

برکناری پنج کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی غیر قانونی است

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید برکناری پنج کارمند این کمیسیون غیر قانونی و سوء استفاده از صلاحیت است.

این در حالی است که در پی برکناری پنچ تن از کارمندان دبیر خانه کمیسیون شکایات انتخاباتی، رییس این کمیسیون می گوید این کارمندان هنوز به کار شان ادامه داده و هیچ اعتنایی به تصمیم این کمیسیون ندارند.

ایجاد موانع در برابر برنامه های اصلاحاتی کمیسیون، تزویر در دستگاه حاضری برقی کارمندان و تخلفات اداری از دلایل اساسی برکناری این پنج کارمند عنوان می گردد.

اختلاف ها و دو دستگی ها اکنون در کمیسیون شکایات انتخاباتی به اذهان شهروندان نسبت به روند انتخابات به شدت صدمه می زند. رییس کمیسیون پنج تن از کارمندان دبیر خانه کمیسیون را به دلایل تخلفات اداری و ایجاد موانع فرا راه اصلاحات، برکنار می کند اما معاونش این برکناری را غیر قانونی و سوی استفاده از صلاحیت می داند.

رییس کمیسیون شکایات تاکید دارد عوامل داخلی و بیرونی برای ناکام کردن پروسه های انتخابات تلاش می کنند و این پنچ کارمند جز عوامل داخلی بوده اند.

در این میان اما رییس دبیر خانه این کمیسیون از سکوت سنگین در برابر آنچه خلاف قانون و خلاف تعهدات گفته می شود، یاد می کند. او می گوید به خاطر صدمه نخوردن اعتماد مردم نسبت به کار این کمیسیون تا کنون چیزی به زبان نیاورده است.

با این حال، آگاهان انتخاباتی بروز اختلافات در درون کمیسیون شکایات انتخاباتی را نگران کننده خوانده و تاکید دارند که این روند اعتبار این کمیسیون را در نزد شهروندان کاهش میدهد.

با گذشت هر روز، زمان تعین شده انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی نزدیکتر می شود، اما همزمان با آن اختلاف ها در درون کمیسیون های انتخاباتی از یک سو و انتقاد جریان های سیاسی و نهاد های ناظر انتخاباتی از روند کار در این دو کمیسیون از سوی دیگر، نگرانی از برگزار نشدن انتخابات را افزایش داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.