• انتشار: 26 ژانویه 2016
  • ساعت: 00:35
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 6458
پرینت
سرور دانش:

“برنامه جامع مبارزه با فساد اداری باید طرح ریزی و عملی گردد”

سرور دانش معاون ریاست جمهوری کشور در دیدار با مسئولان تیم ارزیابی مرکز بین المللی دموکراسی گفت که برنامه جامع مبارزه با فساد اداری باید طرح ریزی و عملی گردد.

آقای دانش در این دیدار گفت “مبارزه با فساد اداری نیاز به بسترهای عملی دارد و این بسترها باید به وجود بیایند.”

معاون ریاست جمهوری، ضمن اشاره به قاطعیت رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه فساد اداری گفت مبارزه با فساد از اولویت های اساسی دولت افغانستان بوده و دولت با تمام توان برای مبارزه با فساد اداری تلاش می کند.

سرور دانش افزود که روند مبارزه با فساد اداری در سال های گذشته ضعف ها و کاستی هایی به همراه داشته، اما این مبارزه برای دولت همیشه با اهمیت بوده است.

وی همچنین تصریح کرد “توقف در مبارزه با فساد اداری باعث می شود تا نتایج مفیدی که از مبارزه به دست آمده، آسیب ببیند.”

وی با تأکید بر تداوم برنامه های مبارزه با فساد از سوی ادارات مسئول گفت که نسبت به گذشته و باتوجه به اصلاحاتی که درعرصه های مختلفت از سوی دولت عملی شده است، وضعیت ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری بهبود یافته است.

معاون رییس جمهور  علاوه کرد “طرح جامع مبارزه با فساد اداری که بتواند راهکار و روِش مبارزه با فساد اداری را روشن سازد یک اولویت جدی می باشد.”

وی افزود با توجه به تجارب گذشته و الزام حکومت به مبارزه با فساد اداری، باید طرح جامع مبارزه با فساد اداری طرح ریزی و عملی گردد که اصلاح قوانین، پیشگیری از فساد، مجازات مرتکبین و نظارت برکارکرد ادارات، از اولویت های آن باشند.

دانش گفت “اقدامات حکومت در مواردی مانند پرونده کابل بانک، تغییرات در محاکم و دادستانی ها و ادارات محلی، به خصوص تغییر در عرصه تدارکات و قراردادهای دولتی با دستاوردهای بسیاری همراه بوده است.”

معاون ریاست جمهوری علاوه کرد که اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، نهاد های امنیتی، گمرکات، و ادارات متصدی امور مالی از دیگر مواردی است که به عنوان اولویت مطرح بوده، زیرا موجودیت فساد در این زمینه ها سبب می شود که بخش های دیگر نیز متأثرگردد.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.