- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

برخی صندلی های وزارت داخله صاحبان جدید خود را شناخت

وزارت داخله امروز با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد: پاسوال اسلام الدین صافی به حیث رییس عمومی استخبارات، مل پاسوال عبدالعلیم به حیث رییس عمومی مبارزه علیه تروریسم، پاسوال عبدالحکیم نجرابی به حیث رییس حمایوی صلح، دگروال صفی الله اثر به عنوان معاون ریاست عمومی پیژنتون وزارت داخله تعیین شدند.

در این خبرنامه آمده است که مل پاسوال سبحان قل به حیث قوماندان امنیه ولایت فاریاب، مل پاسوال علی مست مهمند به حیث قوماندان امنیه ولایت پکتیکا، پاسوال خداداد آگاه به حیث قوماندان امنیه ولایت دایکندی، مل پاسوال دلاورشاه به حیث قوماندان امنیه ولایت نیمروز، پاسوال محمد آصف جبارخیل به حیث قوماندان امنیه ولایت سرپل، مل پاسوال محمد داوود احمدی به حیث قوماندان امنیه ولایت لوگر، مل پاسوال عبدالجبارپردلی به حیث قوماندان امنیه ولایت بغلان، مل پاسوال عبدالمبین به حیث قوماندان امنیه ولایت بامیان و سمونوال محمد باقر به حیث قوماندان امنیه ولایت سمنگان نیز تقرر یافتند.

این خبرنامه همچنین می افزاید: پاسوال غلام محمد فرهاد به حیث قوماندان لوای نمبر۴ نظم عامه مقیم ولایت کندز، دگروال تاج محمد به حیث معاون ریاست عمومی لوژستیک، مل پاسوال محمد فرید افضلی به حیث رییس ارزیابی اطلاعات و هدف گیری انتک و سمونوال عبدالمنیر به حیث رییس تحقیقات مبارزه با جرایم قوماندانی امنیه ولایت ننگرهار نیز در میان افرادی اند که جدیداً مقرر شدند.