- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

برخی از سرمایه گذاران خواهان انتخاب هییت رهبری جدید اتاق تجارت شدند

این تاجران و سرمایه گذاران امروز دوشنبه در یک نشست خبری اظهار کردند که دوره کاری هییت رهبری اتاق تجارت ۳ سال است و باید ۱۸ ماه پیش انتخابات برگزار می شد.

سیدجاوید اندیش عضو جامعه تجاری افغانستان در این نشست گفت که با وجود رد شدن موعد مقرر، هییت رهبری کنونی به دلیل وابستگی های سیاسی حاضر به برگزاری انتخابات در درون اتاق تجارت نیستند.

اکنون اتاق تجارت و صنایع افغانستان توسط هییت رهبری ۲۱ نفری اداره می شود.

آقای اندیش می گوید که انتخابات دوره پیش این اتاق نیز به صورت غیر شفاف و توسط افراد غیر تاجر برگزار شده بود.

اما هییت رهبر اتاق تجارت با صدور بیانیه ای این عمل معترضان را نااگاهی از قانون اتاق و قوانین نافذ کشور توسط اشخاص غیر مسئول بیان کرده است.

آنان گفته اند هیئت مدیره مطابق قانون اتاق و اساسنامۀ آن براساس انتخابات برگزیده می شوند و هیچ نوع امتیاز مادی را از منابع مالی اتاق نصیب نمی گردند.

به نقل از بیانیه، هییت مدیره اتاق نیز از به تاخیر افتادن انتخابات اتاق تجارت و صنایع نگران است و هیچ علاقمندی دیده نمی شود که در برگزاری انتخابات بیشتر از این تاخیر رونما گردد.

اما آنان می گویند که باید تاخیر انتخابات را کماکان تحمل کرد چون براساس فیصله اعضا در ۲۰ حوت سال ۹۳ خورشیدی به دلیل آنکه مشروعیت کمیسیون زیر سوال رفته است، بعد از دایر شدن کمیسیون جدید، در خلال سه ماه انتخابات برگزار شود.

همچنین در بیانیه افزوده شده است که براساس قانون باید انتخابات اتاق توسط کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود.