• انتشار: 3 می 2016
  • ساعت: 16:41
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 9179
پرینت

بانک انکشاف آسیایی حدود ۹۰۰ میلیون دالر به بخش های زیربنایی کمک می کند

بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که تا چهار سال اینده ۸۷۸ میلیون دالر در بخش های ترانسپورت، انرژی، منابع طبیعی و جلوگیری از رویدادهای طبیعی کمک کند.

وزارت مالیه با نشر خبرنامه ای گفت که مقام های بانک انکشاف آسیایی در فرانکفورت جرمنی به وزیر مالیه قول همکاری و کمک داده است.

به نقل از خبرنامه، قراراست ۸۵۸ میلیون دالر این کمک در بخش های ترانسپورت، انرژی، استفاده از منابع طبیعی و ۲۰ میلیون آن در زمینه کاهش رویدادهای طبیعی به مصرف برسد.

وزیر مالیه گفته است: ” این کمک ما را همکاری میکند تا پروژه های بزرگ در بخش انرژی و ترانسپورت تطبیق گردد و در نتیجه افغانستان را به خودکفایی نزدیک سازد”.

این کمک خارج از کمک های بانک انکشاف آسیایی از طریق صندوق وجهی پروژه های زیربنایی افغانستان(AITF)صورت می گیرد.

در خبرنامه آمده است که وزیر مالیه در چهل نهمین نشست بانک انکشاف آسیایی اشتراک کرد و با مقامات بانک انکشاف آسیایی پیرامون تمویل پروژه های انکشافی افغانستان بحث همه جانبه کرده است.

توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی نیز بیان داشته: ” بانک انکشاف آسیایی به دوام کمک های شان به افغانستان متعهد بوده و این بانک یکی از بزرگترین کمک کننده ها برای پیشرفت افغانستان می باشد”.

وزیر مالیه ضمن اشتراک در کنفرانس بانک انکشاف آسیایی در یک نشست جداگانه با معاون اول بانک انکشاف آسیایی حضور یافت و پیرامون آماده گی های دولت افغانستان برای کنفرانس بروکسل، پروژه های انکشافی، نیازمندی های آینده افغانستان، اولویت ها، استراتیژی انکشافی افغانستان و نقش بانک انکشاف آسیایی بحث و گفتگو کرده است.

شعار این نشست (همکاری برای ثبات) انتخاب گردیده و تمرکز آن استحکام روابط آسیا و اروپا برای رسیدن به ثبات میباشد.

گفتنی است که نشست بانک انکشاف آسیایی روز یکشنبه (۱۲ ثور) در شهر آلمان برگزار گردید و وزراء کشور های مختلف، روسای بانک مرکزی، تجار، سرمایه گذاران، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی که در حدود سه هزار نفر می شوند، در این نشست اشتراک نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.