- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اولین گام عملی حزب اسلامی حکمتیار، سفر به آمریکا و تلاش برای حذف شدن از لیست سیاه تروریستان است

شاید اولین گام عملی این حزب پس از امضای توافقنامه صلح، رفتن هیاتی عالی رتبه از حزب به آمریکا باشد تا تلاش کند نام سران شان را از لیست سیاه تروریستان بین المللی آمریکا و سازمان ملل حذف نمایند.

محمد امین کریم که پیش از امضای توافقنامه صلح، مسئولیت رهبری تیم مذاکره کننده حزب اسلامی را بر عهده داشت می گوید به احتمال زیاد هیاتی از حزب اسلامی به زودی به آمریکا مسافرت کند تا در آنجا به طور مستقیم در خصوص حذف نام برخی سران حزب، از لیست سیاه تروریستان بین المللی آمریکا و سازمان ملل متحد با مقامات آمریکایی گفتگو کند.

وی اما به طور قطع اعلام نکرد که هیاتی از این حزب به آمریکا مسافرت می کند، بلکه آن را بیشتر یک گزینه مطرح شده عنوان کرد.

لازم به ذکر است که حزب اسلامی شاخه حکمتیار چندی پیش و پس از ماه ها تلاش و مذاکره، با دولت افغانستان پیمان نامه صلح را امضا کرد.

یکی از بندهای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان، تلاش برای لغو تحریم های سازمان ملل متحد و آمریکا علیه این حزب و برخی سران این حزب بود.

در عوض، حزب اسلامی متعهد شد تا تمامی سلاح هایش را به دولت افغانستان تحویل بدهد و دیگر با گروه های شورشی هیچ رابطه ای برقرار نکند.

حزب اسلامی در سال ۱۹۷۷ توسط گلبدین حکمتیار تاسیس گردید، اما دو سال بعد، پس از انشعاب برخی از اعضای این حزب به رهبری یونس خالص، حزب اصلی با نام حزب اسلامی حکمتیار معروف شد و جریان تحت رهبری یونس خالص نیز با نام حزب اسلامی خالص شناخته می شود.