- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

انفجارهای پی درپی امروز در کابل ۴ زخمی برجای گذاشت

پولیس کابل می گوید چهار انفجار پی درپی ناشی از انفجار بمب های مغناطیسی در کابل چهار زخمی بر جای گذاشته است که یک کودک نیز در میان زخمی ها به چشم می خورد.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، گفت چهار ماین در اطراف چهارراهی تهیه مسکن در مربوطات حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل منفجر شد که در آن چهار تن به شمول یک کودک زخم برداشتند.

آقای فرامرز در ادامه بیان کرد زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

سخنگوی پولیس کابل افزود این ماین‌ها در انبار زباله‌ها جاسازی شده بود.

اما گواهان رویداد می‌گویند که این انفجارها برخاسته از ماین‌های مقناطیسی بوده‌اند که یک موتر دولتی را هدف قرار داده بود.

تاکنون مسوولیت این رویداد را کدام فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.