- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

انس حقانی: دشمن نمی تواند صف واحد امارت طالبان را بشکند

انس حقانی در این ویدئو تاکید کرده است هم اکنون جامعه بر اساس ارزش های افغانی و اسلامی استوار است.

وی همچنین گفته دشمن نمی‌تواند با اهداف شوم خود صف واحد امارت طالبان را بشکند.

این در حالی است که گزارش‌های دقیقی از اختلافات بین درانی‌ها و غلجایی‌های طالبان حکایت دارد.

برخی گزارشات چند روز پیش گفته بود در اختلاف بین رهبران طالبان در ارگ بر سر تقسیم قدرت ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و از شخصیت های عالی رتبه طالبان زخمی شده و برای درمان به پاکستان اعزام شده است.

داکتر نعیم اما با ارسال ویدئویی از ملا برادر به رسانه ها شایعات زخمی شدن یا مرگ ملا برادر را رد کرده است.