- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

انتخابات ریاست جمهوری به روایت تصویر

درچهارمین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۳ نامزد برای رسیدن به قدرت شانس خود را امتحان می کنند.

در این انتخابات ۱۸ ولایت کشور تحت تهدید طالبان قرار داشت اما شهروندان افغانستان خطر تهدید طالبان را به جان خریدند و در انتخابات شرکت کردند.

سطح مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری در کابل و ولایات مناسب گزارش شده است.