- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

امنیت ملی یک گروه از آدم ربایان را در ولایت هلمند دستگیر کرد

اداره امنیت ملی کشور با ارسال خبرنامه ای نوشت که این گروه چهارنفری چندی پیش یک کودک ۲ ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله را از مربوطات قلعه بست و صافیان شهر لشکرگاه ربوده بوند و در بدل رهایی این دو، مبلغ هنگفتی را از خانواده هایشان درخواست کرده بودند.

خبرنامه می نویسد که مامورین اداره امنیت ملی کشور طی عملیاتی خاص موفق به رهایی این دو تن شده و چهار ادم ربا را دستگیر نمایند.

این اداره هویت هر یک از آدم ربایان را

عبدالرزاق فرزند محمد آغا

محمد نادر فرزند محمد جان

حمدالله فرزند لعل محمد

خان ولی فرزند محمد ابراهیم معرفی می کند.

اداره امنیت ملی کشور در خبرنامه خود علاوه می کند که مامورین این اداره همیشه در تلاش هستند تا امنیت و آرامش را به شهروندان کشور بیاورند، و به همین منظور از تمامی شهروندان کشور می خواهد با این اداره از طریق تماس تلفونی ۱۹۱۹ همکار باشند.