- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

امنیت ملی دو مهاجم انتحاری شبکه حقانی را دستگیر کرد

دفتر مطبوعاتی اداره امنیت ملی گفته است که این دو قصد داشتند در ایام عید سعید قربان حملات انتحاری علیه برخی مقامات این ولایت راه اندازی کنند که اما پیش از آن توسط مامورین این اداره دستگیر شدند.

اداره امنیت ملی هویت ان دو عضو وابسته به شبکه تروریستی حقانی را اعجازالحق فرزند گل پرست و نصرت الله فرزند عبدالله عنوان کرده است.

براساس خبرنامه اداره امنیت ملی، اعجازالحق مهاجم انتحاری بوده و نصرت الله سازماندهی حملات انتحاری را بر عهده داشته است.

خبرنامه این اداره در بخشی دیگر نوشته است که مامورین امنیت ملی سه سارق مسلح را نیز از همین ولایت دستگیر کردند.

هویت این افراد را امنیت ملی نظرخان فرزند حیات خان، محمد اکرم فرزند بدی گل و اکرام الله فرزند معصوم که همگی ساکنان ولایت خوست هستند معرفی کرده است.

به گفته امنیت ملی، این افراد در ولسوالی گردیز ولایت خوست با استفاده از یونیفورم نظامی و کارت های جعلی هویت اقدام به سرقت اموال مردم می کردند.