- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

امریکا هیچ برنامه مشخصی در مورد جنگ و صلح افغانستان ندارد

دونالد ترامپ می‌گوید واشنگتن علی رغم مضحک‌بودن جنگ افغانستان باید حضور نظامی خود را در آنجا حفظ کند.

او روز سه‌شنبه یک‌بار دیگر حضور ۱۹ ساله امریکا در افغانستان را «مضحک» خواند و گفت شماری از نظامیان امریکایی از افغانستان خارج می‌شوند؛ اما امریکا باید در این کشور حضور داشته باشد.

او پیشتر بر حضور استخباراتی امریکا در افغانستان تاکید کرده بود.

ترامپ گفت می‌خواهد روی «گزینه‌های مختلف» مشورت کند. وی افزود مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد.

ترامپ گفت:”ما مذاکرات را انجام می‌دهیم و گفتگوهای خوبی انجام می‌شود و خواهیم دید چه اتفاق می‌افتد.”

ترامپ یکبار دیگر تاکید کر‌د اگر می‌خواست، می‌توانست در این جنگ در یک هفته برنده شود؛ اما «نمی‌خواهد ۱‍۰ میلیون افغان» کشته شوند.

دونالد ترامپ افزود: “ما برای ۱۹ سال در آنجا به‌مثابۀ حافظان صلح حضور داشته‌ایم، مدت زمانی که به اندازۀ کافی طولانی است.”

تحلیل اینگونه گفتمان نشان می دهد که ترامپ از یک آشفتگی نگران کننده رنج می برد؛ رهبری که از یکسو می خواهد بخشی از نیروهای نظامی کشورش را در افغانستان حفظ کند و همزمان از حضور طولانی به مثابه پولیسی صلح بان، خسته و مستأصل است و فکر می کند که ۱۹ سال زمانی کافی برای حضور نظامی در افغانستان است و اکنون زمان آن فرارسیده تا به این حضور پایان داده شود.

رییس جمهوری امریکا در حالی می گوید گفتگوهای خوبی میان امریکا و طالبان انجام شده که به طالبان عمیقا بی اعتماد است و می گوید هیچ اطمینانی وجود ندارد که طالبان به تعهدات شان وفادار بمانند.

او که می خواهد به هزینه های سرسام آور جنگ افغانستان برای امریکا پایان دهد، معتقد است افغانستان جایی بسیار خطرناک است و امریکا باید همواره وضعیت را زیر نظر داشته باشد.

ترامپ پیشتر بر آغاز خروج نظامیان امریکایی از افغانستان تأکید کرده و گفته بود ایالات متحده به حضور جاسوسی اش در افغانستان ادامه خواهد داد.

او در عین حال و با علم به اینکه موضع توهین آمیزش خشم مردم و حکومت افغانستان را برانگیخته، بارها به عمد بر این نکته تأکید می کند که اگر می خواست می توانست با کشتن ۱۰ میلیون نفر از مردم افغانستان در جنگ آن کشور «پیروز» شود. معلوم نیست که مفهوم «پیروزی» برای رهبر خودکامه ای که می خواهد آن را به قیمت جان ۱۰ میلیون نفر به دست آورد، چیست و چگونه می توان میان این موضع ضد انسانی و ادعاهای حقوق بشری کشوری که به سادگی کشورهای دیگر را به بهانه نقض حقوق بشر، تحریم می کند، جمع بست.

این موضع گیری های آشفته و متناقض و پارادوکسیکال نشان می دهد که رییس جمهوری ایالات متحده هیچ تصویر روشن و تصور دقیقی از چشم انداز جنگ و صلح امریکا در افغانستان ندارد. او نمی داند در حالی که طالبان، پیش شرط اصلی هرگونه توافق صلح و برقراری آتش بس را خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان اعلام کرده اند، چگونه می تواند همزمان هم به نقش پولیسی و صلح بانی ایالات متحده در افغانستان پایان دهد و از آن خارج شود، هم در آن حضور استخباراتی و جاسوسی داشته باشد و هم بخشی از نظامیانش را برای کنترل اوضاع، حفظ کند.

به نظر می رسد همین آشفتگی ها و بی ثباتی های فکری و روانی است که رییس جمهوری امریکا را به این فکر ضد انسانی وامی دارد که اگر می شد، امریکا می توانست با کشتن ۱۰ میلیون نفر در جنگ افغانستان پیروز شود!

او اخیرا با گروهی از مشاوران امنیتی و مقام های ارشد امریکایی درباره فرایند صلح با طالبان، گفتگو کرد. معلوم نیست که برآیند آن رایزنی چه بود؛ اما مشخص است که رویکردهای متناقض ترامپ نسبت به وضعیت بحرانی و پیچیده افغانستان، سیاست گذاران کاخ سفید و استراتژیست های سیاسی و امنیتی امریکا را نیز گیج کرده است. اینکه طی سه سال، چندین مقام ارشد سیاسی و امنیتی و اجرایی دولت ترامپ، از کار با او انصراف می دهند و استعفا می کنند، خود نشانگر آن است که یک تصمیم گیری نهایی درباره روند صلح افغانستان نیز در شرایطی که در نهایت باید به امضای ترامپ برسد، هرگز آسان نیست و باید همانند خود او، منتظر ماند و دید که از میان «گزینه های مختلف» و دیدگاه های متناقض او، سرانجام کدام تصمیم، مهر نهایی را می خورد و دورنمای صلح و جنگ افغانستان را شکل می دهد.

علی موسوی